top of page

Missie 

Het longfysiotherapienetwerk-Den Bosch is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten gespecialiseerd in longproblematiek in de regio ’s-Hertogenbosch. De leden leveren kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische zorg aan volwassen longpatiënten waarbij landelijke richtlijnen en evidence-based (wetenschappelijk bewezen) handelen de leidraad vormen.

 

De kwaliteit binnen het netwerk wordt gewaarborgd door eisen te stellen aan werkervaring, werkwijze/methodiek, samenwerking, praktijkvoering, scholing en verantwoording (vastleggen van resultaten) op het gebied van longproblemen. Het professioneel statuut Fysiotherapie wordt als basis beschouwd.

 

De geleverde zorg maakt onderdeel uit van de totale longzorgketen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de zorgverleners binnen deze keten. De patiënt met zijn gerichte hulpvraag staat daarbij centraal, waarbij de zorg in principe wordt geleverd in de eigen omgeving van de patiënt.

 

Visie

Het longfysiotherapienetwerk-Den Bosch wil hét door alle stakeholders erkende netwerk zijn voor kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische zorg aan longpatiënten binnen de regio ’s-Hertogenbosch. De fysiotherapeutische zorg heeft hierbij een herkenbare positie binnen de keten van longzorg voor zowel verwijzers, patiënten als verzekeraars.

Het netwerk wil bereiken door continu te werken aan kwaliteitsverbetering, waarbij gebruik gemaakt wordt van de nieuwste landelijke richtlijnen, ontwikkelingen en inzichten.  

Kwaliteit en uniformiteit in behandeling, verwijzing, rapportage en meetinstrumenten staan voorop. De leden komen jaarlijks 3 à 4 keer bij elkaar om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van longziekten door te nemen. Het netwerk streeft er daarom ook naar aangemerkt te worden door de zorgverzekeraar als voorkeursbehandelaar voor de fysiotherapeutische zorg van volwassenen met longziekten in de regio ’s-Hertogenbosch.

Eerstelijnszorg

Omdat eerstelijnszorg dichtbij de patiënt beschikbaar moet zijn, hebben wij het netwerk zoveel als mogelijk gespreid over de regio `s-Hertogenbosch. 

Middelen

Naast specialistische kennis beschikken de leden van het netwerk over een professioneel registratiesysteem, relevante meet- en controle-instrumenten en oefenapparatuur en een ruimte die geschikt is om patiënten met longziekten optimaal te trainen en te coachen.

 

Links: 

 

Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie

www.kngf.nl    

 

Richtlijn ketenzorg COPD

http://www.astmafonds.nl/ketenkwaliteit/richtlijn%20ketenzorg%20def..pdf    

 

Boekje over Keten DBC-COPD (voorloper zorgstandaard)

http://www.astmafonds.nl/downloads/KetenDBC-boekje.pdf      

 

LESA richtlijn COPD 

http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_samenwerking/k_lesas.htm   

bottom of page